STANE SE BALTSKÉ MOŘE MOŘEM ODPADKŮ? JAK SE OPALOVAT, ABY SE TATO HROZBA NEZVYŠOVALA? - AKTUALNO-CI

Stane se Baltské moře mořem odpadků? Jak se opalovat, aby se tato hrozba nezvyšovala?{h1}
Redakce Choice
Sokole hory - zde začala Wanda Rutkiewicz.  Ve Švýcarsku si ji stále pamatují
Sokole hory - zde začala Wanda Rutkiewicz. Ve Švýcarsku si ji stále pamatují
Odpadky zanechané turisty na pláži Baltského moře Každý rok se celosvětově vyprodukuje 280 milionů tun plastů. Značná část z nich ve formě plechovek přistává v mořích a oceánech. Baltské moře bohužel není výjimkou, a za jeho odhazování jsou odpovědní i turisté, kteří ho odhazují. 10% Povrch Baltského moře je vodn